NIEZNANA WARSZAWSKA PRAGA. Stara Praga

Jerzy Biernacki
12.11.2015

Początki Pragi

Początki osadnictwa na prawym brzegu Wisły sięgają XI w. Niegdyś osada Praga rociągała się wzdłuż Wisły od dzisiejszej Trasy W-Z aż do obecnego Mostu Gdańskiego, czyli zajmowała - między innymi ... tereny dzisiejszego ZOO.

W roku 1648 osada Praga otrzymała od króla Władysława IV prawa miejskie i pozostała miastem aż do 1791r., kiedy to została włączona do Warszawy.

Warszawskie Loreto

Kościół i klasztor bernardynów, zbudowane w I połowie XVII w. przez wiele lat były jedynymi obiektami sakralnymi w tej części Warszawy. W obrębie kościoła znalazł się Domek Loretański. Po rozbiórce klasztoru za czasów Księstwa Warszawskiego (na terenach wzdłuż Wisły na rozkaz Napoleona pobudowano fortyfikacje) pozostała niewielka kaplica z Domkiem, która istnieje do dziś, jako kościół p.w. Matki Bożej Loretańskiej.

Park Praski

Niegdyś zwał się Parkiem Aleksandyjskim, a swą nazwę zawdzięczał ... carowi Aleksandrowi. Największą przestrzeń zajmował za czasów Sokratesa Starynkiewicza i liczył sobie ponad 30 ha (obecnie nieco ponad 19 ha).

W 1927 roku wykrojono z niego kilkanaście hektarów, na których  rok później powstało

Warszawskie ZOO

Początkowo pokazywano tam zaledwie 500 osobników zwierzęcych, dziś można podziwiać ich ponad 3 tysiące, z czego tylko samych ryb jest 1062 sztuki, a ptaków aż 198 gatunków.

Kościół Św. Floriana

Charakterystyczna neogotycka sylwetka góruje nad otaczającymi budynkami. Jego twórca, znany architekt warszawski – Józef Pius Dziekoński uważał ten kościół za swoje największe dzieło. Niegdyś wieże tego kościoła były jeszcze wyższe.

Pomnik ks. Skorupki

Księdza Skorupkę uhonorowano pomnikiem właśnie w tym miejscu, gdyż nieopodal stąd - spod dzisiejszego Liceum Władysława IV, wyruszyła warszawska młodzież ze swym kapelanem - księdzem skorupką w bój pod Ossowem.
Projektodawcą  pomnika, usytuowanego przed głównym wejściem do kościoła św. Floriana, był honorowy obywatel stolicy - arcybiskup Głódź, któremu Warszawa zawdzięcza także przesympatyczny

Pomnik Kapeli Podwórkowej

Spiżowe postacie  kapeli praskiej, stoją wprost  na chodniku, nieopodal kościoła św.Floriana. Twórcą pomnika był znany rzeźbiarz Andrzej Renes, który jest także autorem pomnika ks. Skorupki, a także pomnika Kardynała Wyszyńskiego (przed kościołem wizytek).

Cerkiew Św. Marii Magdaleny Równej Apostołom
Od XIX w. wpisała się na stałe w krajobraz Pragi. Konsekrowano ją w 1867 roku, a część wyposażenia sprowadzono z Rosji - były to dary cerkwi moskiewskich i petersburskich.
Ale cerkiew, jej historia i architektura, a także dzieje i zagadnienia prawosławia w Polsce -  to już tematy  na oddzielny spacerek.

 

Czas spaceru i zwiedzania:   ok. 2 godz.   

Zwiedzamy w grupach maksymalnie 20-osobowych.

 

Spotkanie grupy:  godz. 10.30, przed wejściem do kościoła MB Loretańskiej, ul. Ratuszowa


Termin: wiosna 2016  (niedziela)
 

Zgłoszenia i informacje – na spotkaniach Klubu, spacerach i wycieczkach oraz mailowo

 

 

   e-mail: turystyka.poczta@onet.eu    

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.