Mapy przyrodnicze: Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów

Jerzy Biernacki
09.05.2015

W SKALI 1:25 000

Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25 000
OPIS MAPY

Pojedyncze arkusze mapy publikowane od 1955 r. Od około 1967 r. SMGS jest systematycznie publikowana w oparciu o ujednoliconą metodykę, w języku polskim.

Mapa obejmuje obszar od rejonu Prudnika na Opolszczyźnie, po zachodnia granicę państwa pokrywając Sudety polskie oraz ich przedgórze. Mapa jest uzupełniona jednym lub kilkoma typowymi dla danego obszaru przekrojami geologicznymi oraz profilem stratygraficznym. Do każdego arkusza są opracowane objaśnienia tekstowe w postaci broszury, w których omówiono budowę geologiczną obszaru objętego mapą, przedstawiono profile ważniejszych otworów wiertniczych oraz wyniki badań terenowych i laboratoryjnych. Jest to mapa zakryta, litologiczno-stratygraficzna i podobnie jak Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 (obie mapy opracowywane są na tych samych założeniach metodycznych i wspólnej instrukcji) odzwierciedla budowę geologiczną w strefie przypowierzchniowej, przy uwzględnieniu pionowego profilu stratygraficzno-litologicznego badanego obszaru. Mapa wraz z objaśnieniami tekstowymi, stanowi kompendium wiedzy o danym terenie. Powstaje w wyniku terenowych prac zdjęciowych i badań laboratoryjnych. Jest to mapa podstawowa, wykorzystywana do sporządzania wszystkich pochodnych map tematycznych rejonu dolnośląskiego w skalach szczegółowych.

Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów zrealizowana jest dla całego obszaru. Dotychczas nie wydrukowano objaśnień dla 34 arkuszy mapy.

Wymiary arkusza wynoszą około 75x60 cm.

Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów finansowana była ze środków budżetowych. 

mapa geologiczna Sudetów

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie