Mapa Polski MapGo

Krzysztof Jagielski
09.05.2015

Platforma mapGO jest zestawem dwóch serwerów - serwera map oraz serwera aplikacji. Serwer map udostępnia pliki graficzne mapy. Serwer aplikacji udostępnia funkcje znajdowania adresu, trasy, punktów POI oraz antygeokodowania. Dostęp do funkcjonalności platformy realizowany jest poprzez API JavaScript. Dzięki wykorzystaniu języka JavaScript szybko i w prosty sposób można wstawić mapę w dowolny serwis WWW.

Na architekturę poniższego rozwiązania składają się poniższe (główne) komponenty. Każdy z nich zawiera aktualne zasoby mapowe IMAGIS®.

mapGO serwer map
udostępnia najdokładniejsze mapy cyfrowe IMAGIS w postaci obrazów w formacie .png. Pojedynczy plik .png pociętej mapy nosi nazwę kafla mapy. Używając odpowiedniego nazewnictwa kafli i odpowiednich metod przeliczania długości i szerokości geograficznej, można pobrać z serwera map odpowiednie kafle i z nich zbudować zadany obszar mapy. Kafle występują dla 15 skal mapy.

mapGO geokoder
komponent uruchamiany w środowisku serwera aplikacji służy do znajdowania współrzędnych geograficznych lokalizacji na podstawie danych adresowych : miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy.

mapGO router
komponent uruchamiany w środowisku serwera aplikacji podaje współrzędne najlepszej trasy łączącej dwa (lub wiele) punkty (pod względem kryterium odległości, czasu lub kosztu) oraz marszrutę w postaci tekstowej.

mapGO antygeokoder
Komponent uruchamiany w środowisku serwera aplikacji służy do zamiany współrzędnych geograficznych (przychodzące do systemu np. z GPS lub systemu lokalizacyjnego z pojazdu) na informację opisową, która na terenie miasta zawiera:

  • nazwę najbliższej ulicy/drogi
  • nazwę miejscowości, w której jest ta ulica/droga
  • gminę, powiat i województwo powyższej miejscowości


poza miastem zaś:

  • nr drogi po której porusza się pojazd
  • nazwę najbliższej miejscowości
  • oraz nazwę jednostki administracyjnej

MapGo - Dokładna mapa Polski. Znajdź adres. Zaplanuj trasę. Wstaw mapę na stronę WWW.

http://mapgo.pl/mapgo/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie