Mapa Polski - Karto

Marek Szydełko
09.05.2015

Interaktywana mapa Polski

Przykładowe zastosowania GIS mapy:
- wyświetlanie punktów szczególnego zainteresowania (POI) - hotele, urzędy, szkoły, itp...;
- nanoszenie warstw tematycznych;
- połączenie z odczytami punktów przez urządzenia GPS;
- monitoring obiektów (GPS/GPRS);
- dedykowane aplikacje internetowe korzystające z danych mapy w zależności od potrzeby klienta;
- dostarczanie danych do różnych zastosowań (wektor, raster).

Najlepsze cechy mapy:
- dostosowanie do istniejących zasobów sprzętowych klienta bez wymogów kupowania drogich aplikacji serwerowych oraz wydajnych serwerów;
- dowolna relacyjna baza danych (np.: MySQL, PostgreSQL itp.);
- duża przepustowość użytkowników;
- wynajem danych dla zmniejszenia kosztów początkowych;
- dostosowanie aplikacji do wymogów klienta.

http://mapa.karto.pl/polska

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie