Mapa GPS MapaMap

Jerzy Biernacki
09.05.2015

Główne zalety MapyMap

Bardzo dokładne mapy
MapaMap to prosta w instalacji, perfekcyjna nawigacja „od drzwi do drzwi”. Swoją dokładność w prowadzeniu do celu MapaMap zawdzięcza przede wszystkim bardzo dokładnym mapom cyfrowym Polski, nad których przygotowaniem i aktualizacją czuwa sztab specjalistów. Wszystkie dane mapowe są weryfikowane w terenie dzięki flocie pojazdów, która 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, przemierza polskie drogi. Niemałą pomoc w aktualizacji map otrzymujemy od użytkowników oprogramowania MapaMap, którzy zgłaszając swoje uwagi przyczyniają się do poprawy jakości map.

Specjalne algorytmy wyznaczania trasy
MapaMap to także oprogramowanie do nawigacji zawierające specjalnie przygotowane pod polskie realia, algorytmy obliczania trasy dotarcia do wyznaczonego celu. W swoich metodach wyznaczania trasy MapaMap uwzględnia takie parametry jak: typ nawierzchni drogi, dopuszczalna prędkość na danej drodze, kierunkowości drogi oraz restrykcje drogowe w postaci zakazów skrętu, wjazdu czy zawracania.

Prosta obsługa
MapaMap jest powszechnie uważana za nawigację, której obsługi jest się najłatwiej nauczyć. Stało się tak dzięki zaprojektowaniu menu nawigacji w taki sposób, aby oferowało najważniejsze funkcje w maksymalnie 3 kliknięciach. Na prostotę obsługi MapyMap wpływa też intuicyjność rozmieszczenia poszczególnych funkcji oraz zaopatrzenie większości przycisków w słowne opisy które jednoznacznie identyfikują ich zastosowanie.


Nawigacja w trybie REAL 3D
MapaMap oferuje nawigację w tak zwanym trybie REAL 3D, czyli nawigację z trójwymiarowymi budynkami. Trójwymiarowe budynki miedzy, którymi można nawigować za pomocą oprogramowania MapaMap, dają użytkownikowi znacznie lepszą orientacją w terenie niż dotychczas stosowany widok mapy.

Profesjonalne komunikaty głosowe
Komunikaty głosowe wykorzystywane w systemach nawigacyjnych MapaMap sa przygotowywane przez doświadczonego pilota rajdowego - Macieja Wisławskiego, Mistrza Europy w rajdach samochodowych.


Technologia Finger Friendly
Intuicyjny w obsłudze interface użytkownika został zaprojektowany w technologii Finger Friendly, która umożliwia prostą obsługę urządzenia nawigacyjnego jednym palcem.


Podstawowa funkcjonalność MapyMap


Funkcje nawigacyjne:

- Nawigacja do dokładnego adresu (numeru budynku)
- Nawigacja do współrzędnych geograficznych
- Nawigacja do dowolnego punktu na mapie
- Nawigacja do ulicy lub miejscowości
- Nawigacja do miejsc ulubionych
- Nawigacja do obiektów POI
- Nawigacja REAL 3D w miastach
- Nawigacja 3D poza miastami
- Nawigacja z tradycyjnym widokiem mapy - 2D
- Nawigacja za pomocą komunikatów głosowych


Auto funkcje:

- Automatyczna kalkulacja optymalnej trasy
- Automatyczna rekalkulacja tras
- Automatyczna zmiana widoku mapy: dzień/noc
- Automatyczna zmiana skali mapy: AutoZoom
- Automatyczne ostrzeganie o wybranych fotoradarach i obiektach POI
- Automatyczne dostosowywanie głośności komunikatów do szybkości jazdy


Planowanie tras:

- Trasy z wieloma punktami VIA
- Funkcja zapisu zaplanowanej trasy
- Funkcja wczytania trasy zaplanowanej


Komputer pokładowy:

- odległość na najbliższego manewru
- szacunkowy czas dotarcia do celu
- prędkość z jaką się poruszamy
- współrzędne geograficzne
- odległość do celu
- kierunek jazdy

źródło: http://www.mapamap.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie