Automapa dla Androida

Mariusz Siwko
09.05.2015

Interfejs

 • Możliwość wyboru palety barw dla programu i mapy.
 • Możliwość konfiguracji parametrów regulujących sposób prezentacji, nawigacji i innych funkcji dla zaawansowanych użytkowników.
 • Regulacja wielkości napisów na mapie.
 • Regulacja skali, od której ukrywane są na mapie drogi lokalne.
 • Po zmianie języka w urządzeniu, program przełącza języka menu i komunikatów. Nie jest wymagana reinstalacja programu.
 • Menu kontekstowe.
 • Możliwość wyboru orientacji ekranu (tryb pionowy lub poziomy).
 • Sygnalizacja stanu naładowania baterii.
 • Panel ekranu (NPI) z informacją o ulicy i okolicy.
 • Okno ze statusem włączenia i pracy systemu AutoMapa Traffic wraz z historią jego działania.
 • Automatyczne przełaczanie trybu dzień/noc na podstawie godzin i pór roku.
 • Możliwość obrotu ekranu prawo/ lewo poprzez funkcję w Twoim Menu.
  W ustawieniach (interfejs -> widok) opcja wyglądu mapy zunifikowana z przygotowywanym nowym wyglądem map Targeo.pl.
 • Możliwość zmiany rozmiaru elementów mapy.
 • Przytrzymanie przycisku 2D/3D pozwala na regulację wysokości budynków w trybie 3D

GPS

 • Automatyczne wykrywanie odbiornika.
 • Automatyczny restart GPS w przypadku wykrycia problemów z odbiorem sygnału GPS.
 • Korekcja opóźnienia odczytu pozycji w komunikatach głosowych i opcjonalnie również w wyświetlaniu pozycji.
 • Możliwość zapisu i odtworzenia śladów jazdy.
 • Mini status GPS m.in. w komunikacie o poszukiwaniu sygnału GPS.

POI (Użyteczne Punkty)

 • Kilka milionów punktów POI, z czego ponad pół miliona w samej tylko mapie Polski w tym m.in bankomaty, apteki, kluby, stacje benzynowe, galerie handlowe, sklepy, kantory wymiany walut, banki, czy kluby fitness.
 • Praktyczne informacje uwzględniające dziury w nawierzchni, progi zwalniające, parkingi, jak również miejsca, gdzie można skorzystać z bezprzewodowego internetu.
 • Możliwość wyszukiwania punktów POI przy wyznaczonej trasie.
 • Możliwość wyszukiwania punktów POI w wybranej odległości od wybranego miejsca lub miejscowości.
 • Informacje dotyczące pikietażu (słupki kilometrowe) ważne m.in. dla użytkowników CB Radio.
 • Możliwość wyszukiwania informacji z uwzględnieniem danych pikietażowych.
 • Hierarchiczne drzewo kategorii POI.
 • Możliwość wyświetlenia kategorii POI na mapie przy różnych skalach.
 • Ostrzeganie o wybranych kategoriach punktów POI.
 • Opcja ostrzegania o POI leżących wyłącznie przy trasie.
 • Możliwość dodania punktów ulubionych.
 • Dialog edycji punktów ulubionych z możliwością kasowania punktu w edycji lub wszystkich w liście.

Wybór Trasy

 • Możliwość wyboru typu trasy: szybkiej, optymalnej, krótkiej, łatwej, terenowej oraz przełajowej.
 • Dialog z możliwością zmiany typu trasy pokazywany w sytuacji, gdy trasa jest za długa dla obecnie wybranego typu.
 • Możliwość ustawienia punktów START i CEL na jednym segmencie drogi, tak by możliwy był powrót trasy do punktu startu.
 • Możliwość ustawienia dowolnej liczby punktów pośrednich (tzw. punkty VIA).
 • Graficzna sygnalizacja postępu w wyznaczaniu trasy.
 • Możliwość przestawiania punktów trasy w dialogu trasy.
 • Wybór czy punkt VIA ma prowadzić dokładnie przez wybrane miejsce czy wystarczy przejazd przez okolicę punktu VIA (tzw. Inteligentne VIA).
 • Możliwość wybrania momentu rozpoczęcia planowanej jazdy, dzięki czemu wyznaczanie tras uwzględnia dane systemu AutoMapa Traffic (spodziewana prędkość w różnych miejscach zależnie od pory dnia, dnia tygodnia, świąt i pory roku).
 • System AutoMapa Traffic uwzględniający przy planowaniu trasy zatory drogowe dzięki informacjom o natężeniu ruchu drogowego.
 • Możliwość pokazania aktualnych zdarzeń drogowych lub zdarzeń występujących przy trasie w oknie AM'Traffic.
 • Możliwość omijania płatnych odcinków dróg, autostrad oraz promów.
 • Możliwość wyznaczenia tras z pominięciem dróg gruntowych kosztem wybranej liczby kilometrów wydłużenia trasy.
 • Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem unikania manewru zawracania kosztem wybranej liczby kilometrów wydłużenia trasy.
 • Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem zakazów skrętu/zawracania.
 • Wyznaczanie trasy z wizualizacją i uwzględnieniem kierunkowości dróg.
 • Możliwość odwrócenia punktów trasy.
 • Możliwość ustawienia jednego z zachowań programu po wyznaczeniu trasy: Widok trasy, Podsumowanie, Pierwszy manewr.
 • Funkcja Skasuj trasę.
 • Pytanie o potwierdzenie przy kasowaniu trasy.
 • Funkcja Typowe Trasy, podpowiada typowe trasy wybierane przez użytkownika o podobnej porze dnia lub w pobliskim miejscu mapy.
 • Możliwość pobrania trasy z Targeo.pl
 • Możliwość zapisania i odczytu trasy
 • Możliwość poprowadzenia trasy do wskazanego punktu GPS

Nawigacja

 • Nawigacja głosowa.
 • Panel nawigatora z informacjami graficznymi oraz tekstowymi.
 • Pokazywanie prędkości na panelach nawigatora.
 • Pokazywanie na panelu nawigatora dystansu do celu, czasu pozostałego do celu, czasu dojazdu, aktualny pikietaż.
 • Po kliknięciu w panelu nawigatora na predkość pokazany zostaje skrócony panel nawigatora.
 • Po kliknięciu w manewr, zostaje pokazana cała trasa.
 • Pasek postępu trasy.
 • Opcja włączania i wyłączania paska postępu trasy w Ustawieniach.
 • Obsługa głosowa i wizualna punktów VIA na manewrze.
 • Automatyczne przełączanie widoku mapy podczas jazdy.
 • Możliwość wyboru preferencji przy wyświetlaniu mapy (ustawienie mapy północą do góry lub obracanie z uwzględnieniem kierunku jazdy).
 • Automatyczne wyznaczanie nowej trasy po zjechaniu z trasy zaplanowanej.
 • Ostrzeganie o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.
 • Trójwymiarowa strzałka manewru przy dużym nachyleniu mapy.
 • Punkty adresowe wyświetlane są jedynie przy małych prędkościach oraz w pobliżu punktów START, VIA i CEL. Zmniejsza to ilość elementów mapy zbędnych podczas jazdy i jednocześnie poprawia płynność zmiany widoku mapy.
 • Dostosowanie poziomu głośności dźwięków do prędkości.
 • Informacja o rzeczywistych ograniczeniach prędkości w Polsce dla dróg krajowych oraz w wielu miastach Polski.
 • Możliwość włączenia komunikatu ostrzegającego o zjechaniu z trasy.
 • Odróżnienie kolorystyczne już przejechanego fragmentu trasy.
 • Możliwość odtworzenia demo trasy.
 • Opcja umożliwiająca wyłączenie informowania o zakrętach bez skrzyżowań.
 • Umożliwienie wykorzystania zdarzeń drogowych (roboty drogowe, blokady etc.) do lepszej nawigacji przez urządzenia bez ostępu do Internetu, dzięki dołączeniu danych o tych zdarzeniach bezpośrednio do danych mapowych.
 • Asystent pasa ruchu.
 • Sygnalizacja terenu zabudowanego ikoną wyświetlaną powyżej ikony dozwolonej prędkości.
 • Poziome etykiety ulic „pływające” nad mapą w trybie jazdy z nawigacją z widokiem 3D.
 • Wizualizacja informacji o zmianie długości i czasu wyznaczonej trasy, spowodowanej spłynięciem nowych danych o sytuacji na drodze z systemu LiveDrive! mających wpływ na tę trasę.
 • Uwzględnianie progów zwalaniających w AM'Traffic.
 • Wizualizacja sygnalizacji świetlnej.
 • Możliwość ręcznego pobrania danych LiveDrive! dla okolic punktu nawigacyjnego.
 • Komunikaty głosowe uwzględniające utrudnione manewrowanie pojazdem podczas jazdy w korku.
 • Możliwość włączenia/wyłączenia nawigowania w uśpieniu urządzenia.

Mapa

 • Widok mapy 3D oraz widok brył budynków w wielu miastach Polski.
 • Wyswietlanie nazw akwenów wodnych.
 • Wyświetlanie na mapie zdarzeń drogowych i utrudnień w ruchu pobieranych z systemu AutoMapa Traffic.
 • Wizualizacja przepustowości (średnich prędkości) dróg w systemie AutoMapa Traffic dla widoku 2D.
 • Płatne odcinki dla aut osobowych. 

 

Wyszukiwanie

 • Dokładne punktowe adresy w Polsce.
 • Zintegrowany ekran wyszukiwania adresów.
 • Wyszukiwanie i automatyczne podpowiadanie listy znalezionych miast i ulic rozpoczyna się po wpisaniu drugiego znaku i z dodatkowym opóźnieniem umożliwiającym szybkie wpisanie od razu kilku znaków.
 • Wyszukiwanie adresów po kodach pocztowych.
 • Historia wybranych: adresów, punktów POI itp
 • Możliwość usunięcia pojedyńczych adresów.
 • Możliwość szybkiego wyszukiwania POI i kategorii POI po nazwie, również bez konieczności wyboru kategorii.
 • Wstępny ekran wyszukiwania POI pozwala wybrać czy odbywa się ono względem aktualnej pozycji, w wybranej miejscowości lub w pobliżu trasy albo celu.
 • Możliwość szukania POI w pobliżu adresów i skrzyżowań.

Pozostałe

 • Możliwość ustawienia punktów lokalizujących „Dom” oraz „Pracę”.
 • Opcja "Info" w menu kontekstowym prowadząca do dodatkowych informacji turystycznych wbudowanych w POI.
 • Przewijanie długich list wyboru przy pomocy gestów z "efektem bezwładności".
 • Możliwość wyłączenia dźwięków w menu głównym.
 • Automatyczne zarządzanie podświetlaniem ekranu.
 • Automatyczne powiadomienie o wygaśnięciu licencji na dostęp do funkcji nawigacyjnych.
 • Ułatwienie definiowania punktu Dom i Praca. Gdy punkty te nie są określone, wybranie opcji Dom lub Praca powoduje otworzenie okna wyboru adresu.
 • Możliwość włączenia/wyłączenia paska systemowago w programie.
 • Możliwość sprawdzenia treści umowy licencyjnej.
 • Możliwość automatycznego aktualizowania elementów programu bezpośrednio z prgramu.
 • Możliwość przedłużenia licencji bezpośrednio z programu.
 • Powiadomienia SMS o trasie i dojeździe do celu
 • Możliwość aktualizacji danych Smart Routes z wnętrza programu
 • Funkcja Objazd
 • Sterowanie funkcjami przy pomocy gestów

żródło: http://www.automapa.pl/?PEI=253817&lng=PL

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie