Kradzież w hotelu – co zrobić w takiej sytuacji?

Maciej Piwowski
15.05.2017

Pokojówki hotelowe mogłyby godzinami opowiadać o tym, jakie skarby znajdują w pokojach po wymeldowaniu się gości. Jednak ich obowiązkiem jest natychmiastowe przekazanie takiej zguby managerowi, który musi poinformować właściciela o znalezisku. W hotelach oczywiście zdarzają się też kradzieże oraz różne wypadki, w wyniku których gość traci swój dobytek. Jak zachować się w takiej sytuacji? Czy hotel bierze odpowiedzialność za rzeczy swojego gościa?

Hotel nie może się migać

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem właściciel hotelu lub jakiegokolwiek innego obiektu noclegowego (za wyjątkiem kempingów, domów studenckich, hoteli pracowniczych i szpitali) pobierając opłatę za swoją usługę bierze także pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo gościa oraz wniesionych przez niego rzeczy. Zatem często stosowany w regulaminach hotelowych zapis, że obiekt nie odpowiada za rzeczy zgubione, skradzione czy zniszczone, jest nieważny.

Jeśli gość w trakcie pobytu stwierdzi, że coś zostało mu skradzione lub zniszczone, musi o tym jak najszybciej poinformować obsługę hotelu. Obiekt wyjaśnia sprawę i w przypadku braku możliwości naprawienia szkody, wypłaca klientowi odszkodowanie.

Ważne!

Wysokość odszkodowania wynosi maksymalnie stokrotność ceny noclegu, przy czym maksymalne odszkodowanie za utratę jednego przedmiotu nie może przekroczyć 50-krotnej należności za pobyt.

Po stronie hotelu pozostaje także wyjaśnienie okoliczności utraty rzeczy należącej do gościa. Jeśli doszło do kradzieży, obsługa obiektu musi wezwać policję, która przesłucha gości i ewentualnych świadków.

Kiedy hotel nie ponosi odpowiedzialności za utraconą rzecz?

Prawo przewiduje ograniczenie odpowiedzialności hotelarza za rzeczy gościa, ale tylko w konkretnych przypadkach. Przede wszystkim chodzi tutaj o skrajną nieostrożność gościa. Jeśli więc w trakcie pobytu zostawisz swój laptop na parkingu przy hotelu, to obiekt nie będzie za to odpowiadać.

Podobnie jest w sytuacji, gdy do zniszczenia rzeczy należącej do gościa doszło w wyniku działania siły wyższej: nawałnicy, powodzi, pożaru etc. Tutaj jednak istotne jest dowiedzenie, że do takiego zdarzenia nie doszło z winy hotelu. Jeśli obiekt nie przeszedł obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i doszło do zwarcia powodującego pożar, to gościowi jak najbardziej przysługuje odszkodowanie.

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na ważną kwestię. Jeśli gość zauważy zgubę już po wymeldowaniu się z hotelu, to powinien niezwłocznie poinformować o tym właściciela obiektu, najlepiej na piśmie. Takiego zgłoszenia należy dokonać w ciągu sześciu miesięcy od stwierdzenia straty, jednak nie później niż rok od wymeldowania.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie