TURYSTYKA – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.

Słowo turystyka pochodzi od francuskiego wyrazu tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca, skąd nastąpił wyjazd. W XVII wieku mianem tourist  określano uczestników podróży po kontynencie europejskim (tzw. grand tour) podejmowanych przez arystokratyczną młodzież angielską, która po ukończeniu szkoły średniej wyjeżdżała m.in. do Francji iWłoch w celu kontynuacji nauki.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości.

Powyższa definicja pochodzi z wolnej encyklopedii internetowej – WIKIPEDII. Tam też można znaleźć więcej artykułów dotyczących tego pojęcia, a także krótkie informacje na temat historii i rozwoju turystyki. 
Trzeba tu jeszcze dodać, że istnieją różne rodzaje turystyki. Najczęściej uczestniczymy w turystyce wypoczynkowej i krajoznawczej, trochę rzadziej w tzw. turystyce kwalifikowanej, związanej zwykle z elementami sportu - a zatem np. - rowerowej, górskiej, kajakarskiej, czy po prostu pieszej. 
O powyższych i innych formach turystyki krótkie artykuły również najłatwiej znaleźć w WIKIPEDII.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.