Z wizytą u Prezydenta: PAŁAC PREZYDENCKI

Marek Szydełko
12.11.2015

PAŁAC PREZYDENCKI  - wprowadzenie do zwiedzania

Pałac wzniesiony został w XVII wieku przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Następnie przeszedł na własność rodu Lubomirskich, a później – Radziwiłłów.

W roku 1818 został kupiony przez rząd Królestwa Kongresowego na siedzibę Namiestnika (stąd inna, używana nazwa historyczna - Pałac Namiestnikowski). Wtedy zamieszkał tu generał Józef Zajączek. W 1918 r. pałac stał się siedzibą Prezesa Rady Ministrów.

W czasie II wojny pałac przebudowano na luksusowy hotel z kasynem (tzw. Deutsches Haus). To uratowało obiekt przed wojennymi zniszczeniami. Dzięki temu bezpośrednio po wojnie znów służył premierowi i Radzie Ministrów.

W 1955 roku w pałacu podpisany został Układ Warszawski, a w grudniu 1970 - układ o normalizacji stosunków pomiędzy Polską i RFN.

Od 1994 r jest siedzibą Prezydenta RP i nazywany jest Pałacem Prezydenckim.

W trakcie wizyty obejrzymy m.in. (w miarę dostępności): Sień Główną, Salę Nowosielskiego, Kaplicę, Salę Rokoko (zwaną „damską”), Salę Białą, Jadalnię, Salę Niebieską, Salę Kolumnową (Balową), Salę Bankietową (Obrazową), Salonik zimowy (Ogród zimowy) i Okrągły Stół.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

Korzystając z okazji przyjrzymy się też bliżej niektórym obiektom przy Krakowskim Przedmieściu -  m.in.: kościołowi św. Anny i kościołowi wizytek oraz pomnikowi Adama Mickiewicza.

Uwaga! Bardzo ważne!

Pałac Prezydencki jest obiektem zamkniętym. Grupa wchodzi tam na specjalną przepustkę i musimy wcześniej przekazać ochronie obiektu pełną listę uczestników wraz z numerami PESEL, dlatego prosimy o podawanie ich przy zgłoszeniu. Osoby, których nie ma na liście uczestników nie są wpuszczane na teren obiektu.  Przy wejściu niezbędne są dowody osobiste.

Kancelaria Prezydenta zastrzega sobie możliwość odwołania wizyty nawet w ostatniej chwili. W praktyce zdarza się to raczej rzadko.

Termin:    
wiosna 2016                 

UWAGA: listę uczestników zwiedzania zamykamy na ok. 10 dni przed terminem wizyty.

Czas zwiedzania Pałacu Prezydenckiego:  ok. 1 godz.

Czas trwania całego spaceru:  ok. 2 godz.

Koszt uczestnictwa: 5 zł
(koszty organizacji grupy i usługi przewodnickiej poza terenem Pałacu Prezydenckiego).

Spotkanie grupy:

Krakowskie Przedmieście, przy kościele św. Anny, w podcieniach kolumnady.

                        

Szczegóły dotyczące zwiedzania willi Piłsudskich "Milusin" w Sulejówku -  w oddzielnej informacji >>>  MILUSIN - czyli z wizytą u Marszałka w Sulejówku.

 
Zgłoszenia: na spotkaniach Klubu, spacerach warszawskich oraz mailowo
e-mail:  turystyka.poczta@onet.eu

W zgłoszeniu podaj: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie