SKARPA WARSZAWSKA

Krzysztof Jagielski
08.12.2015

SKARPA WARSZAWSKA Warszawa zasadniczo leży na nizinie . Nie znaczy to jednak wcale, że jest płaska W naszym mieście pełno jest rozmaitych wzniesień, górek, pagórków, dołków, wąwozów. Największym, najdłuższym i najbardziej charakterystycznym wzniesieniem jest Skarpa Warszawska. Ciągnie się prawie przez całą lewobrzeżną Warszawę, wzdłuż i rownolegle do Wisły, na południu nieco odsuwając się od rzeki. Najwyższe jej rejony przypadają na okolice Starego Miasta. Maksymalną wysokość: 20 - 25 m npm, osiąga na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, pod Pałacem Kazimierzowskim. Już dawno budowniczowie, a później architekci i urbaniści, docenili walory krajobrazowe skarpy. Większość królewskich i magnackich rezydencji usytuowano w jej rejonie, komponując je przy tym przeważnie jako założenia pałacowo - parkowe. Pozostałości dawnych prywatnych ogrodów przemieszane z terenami leśnymi dają do dziś jeszcze możliwość przejścia spacerkiem przez całą Warszawę trasą wśród zieleni, z pominięciem ruchliwych ulic. Na spacery po Skarpie Warszawskiej zaprosimy Was już niebawem, gdyż - oprócz wspaniałych widoków - kryje ona także wiele ciekawostek i tajemnic.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie