Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych za opóźniony lot?

Krzysztof Jagielski
21.09.2021

Podróże samolotem mogą być niezwykle stresujące - nierzadko zdarzają się bowiem sytuacje takie jak zniszczony lub zagubiony bagaż, odwołanie lotu czy też duże jego opóźnienie. Warto zatem wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami unijnymi w każdym z tych przypadków przysługuje od linii lotniczych odszkodowanie. Jak je uzyskać? Co warto o nim wiedzieć? Podpowiadamy w artykule!

Odszkodowanie od linii lotniczych - kiedy można je uzyskać?

Kwestie związane z odszkodowaniem reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Według niego pasażerom należy się odszkodowanie gdy:

 • wylot ma miejsce z dowolnego lotniska znajdującego się na terenie UE,
 • przylot do UE samolotem przewoźnika z UE bądź z Islandii, Norwegii lub Szwajcarii.

Odszkodowanie za opóźniony lot - podstawowe informacje

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje pasażerom, którzy dotarli do miejsca docelowego minimum 3 godziny po planowanym czasie. Warto jednak wiedzieć, że przewoźnik nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okolicznościami tymi mogą być na przykład:

 • złe warunki atmosferyczne;
 • klęski żywiołowe;
 • strajki strony trzeciej, np. personelu lotniska;
 • destabilizacja polityczna;
 • zagrożenie bezpieczeństwa;
 • ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego, np. zamknięcie pasa startowego;
 • ukryte wady produkcyjne samolotu.

Pasażerom, którzy oczekują na opóźniony lot może przysługiwać, w zależności od długości tego lotu, prawo do napojów, posiłków a w niektórych sytuacjach nawet do bezpłatnego noclegu.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

W celu uzyskania odszkodowania lub zwrotu kosztu biletu konieczne jest wypełnienie formularza skargi. Jej treść wynika z przepisów unijnych, warto jednak zapoznać się z dokładnymi informacjami na stronie konkretnych linii lotniczych. Reklamację wysłać można jedynie w formie pisemnej. zachowując potwierdzenie. Zawrzeć w niej należy dane lotu oraz kwotę, której się domagamy. Nie jest obowiązkowe podanie podstawy prawnej. Zestawienie formularzy reklamacyjnych najpopularniejszych europejskich przewoźników lotniczych znaleźć można na polskiej stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Niestety, nierzadko zdarza się sytuacja, w której przewoźnik nie odpowiada na skargę - w tej sytuacji pasażerowi przysługuje prawo do procedury odwoławczej przed właściwym organem w kraju, w którym miało miejsce zdarzenie rodzące odpowiedzialność po stronie linii lotniczych. Warto również zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika, który pomoże w procedurze ubiegania się o odszkodowanie.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od trasy i długości lotu samolotem. Wynosi ona kolejno:

 • w przypadku lotów do 1500 km - 250 euro,
 • w przypadku lotów w UE dłuższe niż 1500 km i innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km - 400 euro,
 • w przypadku wszystkich innych lotów - 600 euro.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.