Mapa Polski - Geoportal

Krzysztof Jagielski
09.05.2015

rojekt GEOPORTAL.GOV.PL udostępnienia:

1. opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym (zawierające informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych);

2. opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych.oraz dodatkowo:

  • mapy sozologiczne wykonane w skali 1:50 000;
  • mapy hydrograficzne wykonane w skali 1:50 000;
  • mapy topograficzne rastrowe w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
  • dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;
  • dane z państwowego rejestru nazw geograficznych.

 

Dokładna Mapa Polski

http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie